QC

Ashine همیشه متعهد به ارائه محصولات با کیفیت بالا به مشتریان خود بوده و کنترل کیفیت نقش بسزایی در رسیدن به هدف دارد.
کنترل کیفیت از فرایند تولید به فرآیند غیر تولیدی هر ابزار می رسد.

Ashine برای اطمینان از کیفیت محصول پایدار و سازگار ، استانداردهای سختگیرانه ای را در زمینه بازرسی کیفیت تعیین کرده است. کنترل کیفیت بخشی جدایی ناپذیر از تولید است که باعث تداوم کیفیت بین محصولات و محصولات و سازگاری بین آشین و مشتریان آن می شود. کیفیت بالا ضمانت است زیرا هر فرآیند محصول در هر جنبه از تولید بازرسی های کنترل کیفیت را پشت سر می گذارد.